Všeobecnéobchodní podmínky Flexi-leasingu

Kliknutím na tlačítka níže stáhnete právní podmínky ve formátu PDF. Zejména jsou zahrnuty následující body:
 • Opravy z běžného používání jsou zahrnuty zdarma a zahrnují roční údržbu
 • Motocykl lze používat pouze v České republice
 • Má základní pojištění odpovědnosti za škodu
 • V případě odcizení nebo poškození motocyklu je nájemce povinen nahradit škodu
 • Poplatky zahrnují počáteční poplatek (za uzavření smluvních ujednání, zadávání pokynů atd.), měsíční poplatek za pronájem a poplatek za ujeté kilometry v případě nadměrného používání. Měsíční poplatek je splatný na začátku každého měsíce
 • Vozidlo smí používat pouze nájemce a nesmí jej pronajímat ani podnajímat
 • Nájemce je povinen přivést motocykl ke kontrole (např. kvůli bezpečnosti, servisu nebo STK), jak to požaduje DEVS a s přiměřeným předchozím oznámením. V tuto chvíli budou vyměřeny poplatky za překročení ujetých kilometrů
 • Nájemce nesmí motocykl žádným způsobem upravovat bez souhlasu DEVS
 • Motocykl nesmí být používán ke komerčním účelům
 • Smlouva o pronájmu je měsíční a automaticky se prodlužuje každý měsíc
 • DEVS sleduje motocykl, aby ověřil počet najetých kilometrů a v případě krádeže

Doslechněte se o nových motorkách jako první

Respektujeme vaše soukromí